• بابلسر، خیابان پاسدارن، مرکز رشد دانشگاه مازندران
  • Info@raman.co.ir
  • ساعات اداری: 8:00 الی 18:00
Thumb

مهندس هاتف توکلی

توسعه دهنده بکند

مدیر توسعه تیم بکند مجموعه رامان با سابقه 12 ساله فعالیت در این حوزه

  • ایمیل: tavakkoli.ht@gmail.com
  • تجربه: 12 سال

هاتف

java

Java
100%
Spring Data/Spring Boot
95%
Full Stack Developer
80%
Java Development
100%